Oxelskolan

Oxelskolans resursenhet har plats för elever i årskurs 6 till 9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och enligt grundskolans läroplan och ämnesplaner.

Våra elever har av olika skäl haft svårigheter att hitta motivation och arbetsro i den större skolenheten.

På Oxelskolan får alla elever undervisning i ett socialt sammanhang. Eleven får en begriplig, förutsägbar, hanterbar och meningsfull vardag i skolan.

Anpassat stöd och små elevgrupper

Genom små grupper av elever ger vi ett anpassat stöd till eleverna. Små grupper och nära samarbete skapar ett tydligt sammanhang för eleven.

Eleven får arbetsro och kan utvecklas i lugn och ro. Vi har ett nära samarbete mellan elev, vårdnadshavare, hemskola och personal.

Vi hjälper eleverna att hitta verktyg att hantera sin funktionsvariation. Vi jobbar för att eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande.

Vi utgår från varje individ, alla ska känna att de lyckas.

Akutskola

Oxelskolan har också sedan ht2023 ett uppdrag som akutskola. Det betyder att elever som behöver få extra stöd under en kortare tid kan gå på skolan.

Hbtq-diplomerad skola

Oxelskolan är sedan 2019 hbtq-diplomerade. Vi skapar en trygg miljö där eleverna känner sig sedda, delaktiga och uppskattade. Vi arbetar för att eleverna ska hitta glädje i arbetet. Vi vet att trygghet och trivsel är en bra grund för social utveckling och för att lära sig.

För dig som vill veta mer

Har du frågor om Oxelskolan och vår verksamhet är du välkommen att kontakta vår enhetschef.

Enhetschef

Niklas Sundell
Uppdaterad:

Andra sidor under: Oxelskolan