Våra resursenheter

Uppsala kommun har fem resursenheter: Oxelskolan, Pilskolan, Stacken, Tallskolan och Videskolan. Resursenheterna finns för att stötta elever i kommunal grundskola.

Du som är rektor för en kommunal grundskola kan ansöka om att en elev ska gå i resursenhet. Ansökan ska helst ske senast 1 mars. Du kan ansöka om plats löpande under året. Då kan eleven få plats om det finns lediga platser.

Vårdnadshavare kan inte söka plats för sitt barn på resursenhet. Om du som vårdnadshavare tror att det skulle vara bra för ditt barn att gå på resursenhet kan du kontakta rektor på ditt barns skola.

Kommunens fem resursenheter

Oxelskolan är för elever i årskurs 6 till 9.

Pilskolan är för elever i årskurs 1 till 6. På Pilskolan går elever med hörselnedsättning, språkstörning och/eller autism.

Stacken är för elever i årskurs 1 till 5.

Tallskolan är för elever i årskurs 5 till 9.

Videskolans är för elever i årskurs 6 till 9. På Videskolan går elever med hörselnedsättning, språkstörning och/eller autism.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Våra resursenheter