Om resursenheterna

Resursenheterna är för elever med behov av särskilt stöd i årskurs 1 till 9 i kommunala skolor i Uppsala. Det är rektor för skolan som kan söka plats för elev på resursenhet.

Hemskolan ansvarar för att ge elever det stöd de behöver. Skolan arbetar med stöd enligt läroplan och skollag. Hemskolan är den skola som eleven går i.

Ibland behöver elever extra stöd i ett mindre sammanhang, där personalen har särskild kompetens. Därför finns resursenheterna (CSU5, centrala särskilda undervisningsgrupper nivå 5).

Målet för resursenheterna är att varje elev ska få kunskap, verktyg och strategier för att fungera i vardagen och kunna komma tillbaka till sin hemskola.

Rektor söker om plats på resursenhet

Du som är rektor för en kommunal grundskola kan ansöka om att en elev ska gå i resursenhet. Ansökan ska helst ske senast 1 mars. Du kan ansöka om plats löpande under året. Då kan eleven få plats om det finns lediga platser.

Vårdnadshavare kan inte söka plats för sitt barn på resursenhet. Om du som vårdnadshavare tror att ditt barn behöver gå på resursenhet kan du kontakta rektor på ditt barns skola.

Det här finns på resursenheterna:

 • Personalteam som kartlägger, planerar och undervisar.
 • Anpassad miljö utifrån elevernas behov.
 • Anpassad undervisning utifrån elevernas behov.
 • Flexibel gruppstorlek.
 • Tydlig pedagogik.
 • Hög personaltäthet med olika professioner.
 • Alla lärare är legitimerade.
 • Många i personalen har specialkompetens.
 • Psykosocialt arbete med varje elev.
 • Tydlig elevdokumentation med inriktning på elevhälsa.
 • Färdighetsträning, anpassade uppgifter och digital teknik för att eleven lättare ska klara utbildningen.
 • Nära samarbete med vårdnadshavare.
Uppdaterad: